โรงเรียนบ้านปลายคลอง

หมู่ที่ 1 บ้านบ้านปลายคลอง ตำบลน้ำจืด อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง 85110

โรคไต อธิบายและศึกว่าพฤติกรรมแบบไหนที่มีความเสี่ยงอาจเกิดโรคไตได้

โรคไต

โรคไต เรื้อรังคือภาวะที่ไตทำงานได้น้อยลงโดยดูจากอัตราการกรองของไตที่ผิดปกติ ซึ่งวัดจากค่า eGFR ซึ่งมักจะรวมอยู่ในการตรวจสุขภาพประจำปี เมื่อใดก็ตามที่อัตราการกรองของไตต่ำกว่า 15เปอร์เซ็นต์ จะถือว่าเป็นภาวะไตวายระยะที่ 5 หรือระยะสุดท้าย ไตเองก็ไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอที่จะขับของเสียได้อย่างมีประสิทธิภาพเพียงพอในการดำรงชีวิตตามปกติ

ภาวะที่ไตไม่สามารถผลิตของเสียและสารเคมีต่างๆ ได้ สารตกค้างนี้เรียกว่ายูเรเมีย ผู้ป่วยต้องรักษาด้วยคำว่า dialysis หรือ hemodialysis ที่คุ้นเคยกัน การล้างไต และการปลูกถ่ายไตในผู้ป่วยไตวายเรื้อรัง. สำหรับผู้ป่วยไตวายเรื้อรังระยะที่ 5 นอกจากการรับประทานยาแล้วยังต้องทำการบำบัดทดแทนไต มีอยู่ด้วยกัน 3 วิธีหลักๆ คือ การฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม กล่าวคือ เลือดของผู้ป่วยจะถูกนำเข้าสู่เครื่องฟอกเลือดผ่านเข็ม

การฟอกเลือดจะใช้เวลาครั้งละ 2-5 ชั่วโมง สัปดาห์ละ 1-4 ครั้ง เพื่อแลกเปลี่ยนของเสียที่เลือดจะกลับเข้าสู่ร่างกาย การล้างไตทางช่องท้องจะใช้สายยางฝังถาวรในกระเพาะอาหารเพื่อให้สารล้างไตแลกเปลี่ยนของเสียและน้ำส่วนเกิน และการเปลี่ยนน้ำทางสายยางต้องเปลี่ยนน้ำยาทุกวัน ซึ่งเป็นวิธีที่สามารถทำได้ที่บ้าน

โรคไต

การปลูกถ่ายไตถือเป็นการรักษาที่ดีที่สุดสำหรับผู้ป่วยที่ได้รับการปลูกถ่ายไตจากผู้บริจาคที่เสียชีวิต รับผู้ป่วย โรคไต และผู้บริจาคจากญาติคู่สามีภรรยาที่ยังมีชีวิตอยู่เข้ารับการตรวจร่างกายอย่างละเอียดก่อนการผ่าตัด ผู้ที่ได้รับไตใหม่หลังการผ่าตัดจำเป็นต้องรับประทานยากดภูมิคุ้มกันเพื่อป้องกันไม่ให้เนื้อเยื่อไตใหม่เกิดการดื้อยา

มะเร็งต่อมน้ำเหลืองเป็นเนื้องอกของระบบน้ำเหลือง ทั้งโรคทางระบบและเม็ดเลือดขาวมีความเกี่ยวข้องกับระบบภูมิคุ้มกันเดียวกัน ไม่ทราบสาเหตุของมะเร็งต่อมน้ำเหลือง และมะเร็งต่อมน้ำเหลืองเกิดขึ้นในอวัยวะต่างๆ ระบบน้ำเหลืองประกอบด้วย ม้าม ไขกระดูก ต่อมทอนซิล และไธมัส มะเร็งต่อมน้ำเหลือง Hodgkin สามารถเป็นได้หลายชนิด ประเภทหลักของการเติบโตของเซลล์

ได้แก่ มะเร็งต่อมน้ำเหลืองชนิดลุกลามแบบไม่ประเดี๋ยวประด๋าว มะเร็งจะเติบโตค่อนข้างช้า เซลล์ชนิดรุนแรงยังไม่มีวิธีรักษา เซลล์มะเร็งต่อมน้ำเหลืองชนิดนอนประเดี๋ยวประด๋าวชนิดลุกลามอย่างรวดเร็ว มะเร็งต่อมน้ำเหลืองชนิดนี้หากรักษาเร็วก็มีโอกาสหายขาดได้ แต่หากปล่อยไว้โดยไม่รักษา อาจเสียชีวิตได้ภายใน 6 เดือนถึง 2 ปี และก้อนอาจปรากฏขึ้นหลายแห่ง

เช่น คอ รักแร้ ขาหนีบ หรือหน้าท้อง ก้อนมะเร็งต่อมน้ำเหลืองนั้นไม่เจ็บปวดเมื่อสัมผัส ซึ่งแตกต่างจากโรคติดเชื้อที่มักมีอาการเจ็บเป็นก้อน มีไข้ หนาวสั่น เหงื่อออกตอนกลางคืน เบื่ออาหาร น้ำหนักลดและอ่อนเพลียโดยไม่ทราบสาเหตุ ต่อมทอนซิลบวม ไอเรื้อรัง หายใจถี่ สีซีด และมีเลือดออกง่าย อาจพบจุดเลือดออกหรือรอยช้ำ ผู้ป่วยมะเร็งต่อมน้ำเหลืองในช่องท้องอาจมีอาการต่างๆ

เช่น ท้องอืด อาหารไม่ย่อย ปวดท้อง หรือท้องโตที่เกิดจากภาวะท้องมาน ปัจจัยเสี่ยงของมะเร็งต่อมน้ำเหลือง ยิ่งอายุมากยิ่งเสี่ยงมาก การติดเชื้อ มะเร็งต่อมน้ำเหลืองบางชนิดมีความสัมพันธ์กับการติดเชื้อ เช่น การติดเชื้อ Helicobacter pylori และ MALT มะเร็งต่อมน้ำเหลือง EBV เกี่ยวข้องกับ Burkitt lymphoma ภาวะภูมิคุ้มกันบกพร่องเช่น HIV ผู้ป่วยที่เป็นอวัยวะ ผู้รับการปลูกถ่ายหรือผู้ที่ได้รับยากดภูมิคุ้มกันสำหรับโรคแพ้ภูมิตัวเอง SLE มีโอกาสเป็นมะเร็งต่อมน้ำเหลืองมากกว่าประชากรทั่วไป

การวินิจฉัยมะเร็งต่อมน้ำเหลืองเมื่อแพทย์ตรวจแล้วสงสัยว่าผู้ป่วยอาจเป็นมะเร็งต่อมน้ำเหลืองการตรวจชิ้นเนื้อเพื่อตรวจทางพยาธิวิทยาสามารถยืนยันการวินิจฉัยได้ และยังสามารถตรวจชิ้นเนื้อเนื้อเยื่อเพื่อระบุระยะของโรคได้อีกด้วย และวางแผนการรักษาที่เหมาะสม โดยตรวจสอบ ดังนี้ แนวทางการรักษามะเร็งต่อมน้ำเหลืองในปัจจุบัน ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับชนิดและระยะของมะเร็งต่อมน้ำเหลือง อาจใช้เป็นยาเดี่ยวหรือใช้ร่วมกับ

ติดตามโรคสำหรับมะเร็งต่อมน้ำเหลืองระยะลุกลาม ระยะ Indolent Stage I ไม่แสดงอาการ ผู้ป่วยจำเป็นต้องตรวจร่างกาย ตรวจเลือด หรือตรวจทางรังสีวิทยาเป็นประจำในช่วงเฝ้าระวังโรค ยาเคมีบำบัดตามที่แพทย์กำหนดจะทำลายเซลล์มะเร็ง โดยปกติจะใช้ยาร่วมกัน โมโนโคลนอล แอนติบอดีเป็นสารสังเคราะห์ที่จับกับโปรตีนบนพื้นผิวของเซลล์มะเร็ง

หลังจากนั้นร่างกายจะกระตุ้นภูมิคุ้มกันให้ทำลายเซลล์มะเร็ง เชื่อกันว่าเป็นวิธีที่ช่วยทำลายเซลล์มะเร็งได้หลากหลายชนิด มีผลเล็กน้อยต่อเนื้อเยื่อปกติ รังสีรักษาเป็นการบำบัดด้วยรังสีปริมาณสูงประเภทหนึ่ง ทำลายเซลล์มะเร็ง การรักษา  การปลูกถ่ายเซลล์ต้นกำเนิดเม็ดเลือดและการปลูกถ่ายสเต็มเซลล์ allogeneic ที่ขึ้นกับเซลล์ของผู้บริจาค การบำบัดด้วยเซลล์ การบำบัดด้วยภูมิคุ้มกัน ไคเมอริกแอนติเจนรีเซพเตอร์ทีเซลล์ CAR T เซลล์เป็นวิธีการรักษาที่มีประสิทธิภาพมากสำหรับผู้ป่วยมะเร็งเม็ดเลือดขาว หรือมะเร็งต่อมน้ำเหลือง

บทความที่น่าสนใจ : สุนัข อธิบายและศึกษาว่าทำไมการรักษาอาการป่วยสุนัขถึงมีราคาที่แพง

บทความล่าสุด