โรงเรียนบ้านปลายคลอง

หมู่ที่ 1 บ้านบ้านปลายคลอง ตำบลน้ำจืด อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง 85110

เป็นประธานเปิดงานวันเด็กแห่งชาติ

วันที่ 19 กันยายน2565

🎊 วันทั่ 13/1/66 เวลา 08:30 น.
🎁🎊🎈นางนฤมล บุญช่วย นายก อบต.ปากจั่น เป็นประธานเปิดงานวันเด็กแห่งชาติ โรงเรียนบ้านปลายคลองวัน สังกัด อบต.ปากจั่น
👉🏻โดยมีนายบุญยัง คุ้มเพชร รองนายก อบต.ปากจั่นนายสุริยา ประจันบาล 🌼ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 9 ,🌼นายนวพล อินทฤทธิ์ ส.อบต.ม.9,🌼นายพัฒนพงษ์ พิสิทธิ์ ส.อบต.ม.11,🌼คณะกรรมการสถานศึกษา,🌼ผู้ปกครอง ทั้งนี้ขอขอบพระคุณผู้มีส่วนร่วมสนับสนุนรางวัลพิเศษต่างๆให้กับนักเรียนประกอบด้วย🌼ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านและอบตหมู่ 9 🌼คุณครูชุติมา ภาพันธุ์ 🌼คุณครูมุกดาม วิเชียรรัตน์(คุ้งน้ำรีสอร์ท) 🌼คุณลัขณา ชูภาพ 🌼คุณเนดชนก ชูแก้ว 🌼คุณคำรง คชสิงห์ 🌼ผู้ใหญ่สุริยา ประจันบาล 🌼ทายาทบัวลอยลูกน้องตาเล็ก 🌼ทายาทบัวลอยคุณแจน ตาจุ้ยปากจั่น 🌼ทายาทบัวลอยนายหัวจู 🌼ครอบครัวหนูเล็ก 🌼บ่าวดีไม้ฟืนหลา 🌼คุณแดง คุณเล็ก 🌼ช.ช้างเซอร์วิส 🌼แม่ครูน้ำ 🌼น้องน้ำขิง 🌼นายกทวี ทองแก้ว 🌼คุณวิระสิงห์ คชสิงห์ 🌼กองทุนหมู่บ้านหมู่ที่ 9 🌼ร้านค้าพี่ติ๋ว 🌼ร้านค้าพี่ภีมน้องวันสุข 🌼ร้านค้าป้าตุ่ย 🌼คุณเปาวรินทร์ ธารารักษ์ 🌼บริษัทไทยฟงฮงจำกัดสาขาปากจั่น 🌼แม่น้องไบรท์ 🌼นายพิชัย โสภณ 🌼อบตโอ๋ 🌼คุณอรัญญา ศักดิ์ดารัตน์และเพื่อนๆ 🌼คุณครูธงชัย ลิ่มสมพร(ร้านศุโกศล) 🌼คุณลัดดา มหาทรัพย์ 🌼คุณไสวนาคศักดิ์ 🌼คุณครูบุญรอด วิเชียรัตน์ร่วมกิจกรรมและมอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียน

บทความล่าสุด