โรงเรียนบ้านปลายคลอง

หมู่ที่ 1 บ้านบ้านปลายคลอง ตำบลน้ำจืด อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง 85110

อารยธรรม อธิบายและศึกษาว่ายังมีอารยธรรมอื่นนอกจากโลกในอวกาศไหม

อารยธรรม

อารยธรรม หลายคนเชื่อเสมอว่ามีอารยธรรมอื่นๆ บนโลก ก่อนที่เผ่าพันธุ์มนุษย์ของเราจะถือกำเนิดขึ้น โลกดำรงอยู่มาประมาณ 4.6 พันล้านปี และเคยประสบกับการสูญพันธุ์ครั้งใหญ่หลายครั้ง ผู้ครองโลกอาจไม่ใช่มนุษย์ เป็นการดำรงอยู่ของอารยธรรมอื่นที่สูงกว่า อารยธรรมขั้นสูงนี้ มักเป็นอารยธรรมระดับที่ 4 แต่มีนักวิทยาศาสตร์เพียงไม่กี่คนที่พูดถึงอารยธรรมระดับ 4 ในชีวิตของเรา สิ่งนี้ช่วยไม่ได้ที่ทำให้คนตกอยู่ในความอยากรู้มากขึ้น อารยธรรมระดับ 4 น่ากลัวแค่ไหน ที่ทำให้นักวิทยาศาสตร์พูดไม่ออก

มีการเสนอแนวคิดของมาตราส่วนอารยธรรม คนแรกคืออดีตนักวิทยาศาสตร์โซเวียต นิโคไล คาร์ดาเชฟ อการวัดว่าอารยธรรมนั้นก้าวหน้าเพียงใด สิ่งนี้สะท้อนให้เห็นถึงความสามารถของสิ่งมีชีวิตที่ชาญฉลาดในอารยธรรมนี้ ในการใช้ทรัพยากร เท่าที่เกี่ยวข้องกับอารยธรรมมนุษย์ ลำดับชั้น นิโคไล คาร์ดาเชฟสามารถวัดจุดแข็งเฉพาะ เช่น ประชากร เศรษฐกิจ และเทคโนโลยี

นิโคไล คาร์ดาเชฟแบ่งอารยธรรมออกเป็น 3 ระดับ ระดับที่ 1 อารยธรรมนี้คือลอร์ดแห่งอำนาจในโลกที่มันอยู่ และสามารถครอบงำพลังงานของดาวฤกษ์แม่ได้ ระดับที่ 2 คือ อารยธรรมสามารถเก็บเกี่ยวพลังงานจากระบบดาวที่พวกเขาอาศัยอยู่ ระดับที่ 3 คือ อารยธรรมสามารถใช้พลังงานของกาแลคซีทั้งหมดได้อย่างอิสระ ตามทฤษฎีลำดับชั้น และสถิติของนิโคไล คาร์ดาเชฟ สำนักงานพลังงานระหว่างประเทศสามารถคำนวณในปี 2018 ว่าระดับของอารยธรรมมนุษย์ในปัจจุบันอยู่ที่ 0.728 เท่านั้น ซึ่งไม่ถึงระดับที่แน่นอนด้วยซ้ำ

ถ้าเรามาถึงระดับนี้ ระดับ 1 เราสามารถควบคุมชั้นบรรยากาศของโลก และพลังงานความร้อนใต้พิภพได้ ปัญหาทางนิเวศวิทยาจะไม่ปรากฏอีกต่อไป เมื่อถึงระดับ 2 มนุษย์จะสามารถรวบรวมพลังงานจากดวงดาวในอวกาศได้ การเดินทางระหว่างดวงดาวอย่างอิสระจะไม่ใช่ความฝัน พลังงานของระบบดาวเคราะห์ระบบสุริยะนี้ จะรับใช้มวลมนุษยชาติ เมื่อถึงระดับที่ 3 กาแล็กซีจะกลายเป็นสนามหลังบ้านของมนุษยชาติ

อารยธรรม

พูดง่ายๆ ก็คือ อารยธรรมระดับที่ 1 จะควบคุมทรัพยากรของดาวฤกษ์แม่ อารยธรรมทุติยภูมิควบคุมทรัพยากรของระบบสุริยะ อารยธรรม ระดับ 3 ควบคุมทรัพยากรทางช้างเผือก และดาราจักรอันไกลโพ้น อาจมีอารยธรรมระดับที่ 4 การควบคุมจักรวาลของพวกเขาจะแข็งแกร่งแค่ไหน ในช่วงหลายปีที่ผ่านมา ผู้คนไม่เคยหยุดสำรวจอารยธรรมของมนุษย์ต่างดาว ทำให้เกิดทฤษฎีสมคบคิดของมนุษย์ต่างดาวมากมายในโลก ตราบใดที่ยังเป็นปรากฏการณ์ที่คนธรรมดามองไม่เห็น และอธิบายไม่ได้ มักรวมอยู่ในทฤษฎีสมคบคิดของมนุษย์ต่างดาว

มนุษย์เชื่ออย่างแน่วแน่ว่า การมีอยู่ของสิ่งมีชีวิตนอกโลก มีต้นกำเนิดมาจากทฤษฎีจักรวาลหลายมิติ หรือปริภูมิหลายมิติ ทฤษฎีนี้ถูกกล่าวถึงในภาพยนตร์ไซไฟ และละครโทรทัศน์หลายๆ เรื่อง โลกที่มนุษย์อาศัยอยู่เป็นพื้นที่ 3 มิติ และเมื่อเวลาผ่านไปก็กลายเป็นพื้นที่ 4 มิติ แต่เวลาในจักรวาล ไม่ใช่แนวคิดของเวลาที่มนุษย์กำหนด และมนุษย์ไม่สามารถสัมผัส และรู้สึกถึงเวลาในจักรวาลได้ ยิ่งไปกว่านั้น เวลาของเอกภพนั้นลึกลับมาก แม้แต่ในอวกาศ 4 มิติมนุษย์ก็มองไม่เห็น

อวกาศ 4 มิติของอัลเบิร์ต ไอน์สไตน์ ตอนนี้นักวิทยาศาสตร์ได้ทำนายว่าเอกภพมี 11 มิติบนพื้นฐานนี้ ดังนั้น บางคนจึงเชื่ออย่างแน่วแน่ว่าต้องมีอารยธรรมระดับที่ 4 อยู่ในขอบเขตที่กว้างใหญ่เช่นนี้ แต่ทำไมนักวิทยาศาสตร์ไม่เคยพูดถึงมัน สตีเฟน ฮอว์กิงเคยเตือนมนุษย์ว่า อย่ามองหามนุษย์ต่างดาว แม้ว่ามนุษย์ต่างดาวจะเคยติดต่อกับโลกแล้วก็ตาม ก็อย่าตอบโต้พวกเขา เพราะไม่รู้ว่าจุดประสงค์ของพวกเขาคือการติดต่อกับเรา อีกทั้งระดับเทคโนโลยีของมนุษย์ในปัจจุบัน ยังไม่เพียงพอต่อการแข่งขันกับอารยธรรมที่ก้าวหน้า

หากอารยธรรมมนุษย์ต่างดาวที่ก้าวหน้าเริ่มแสดงพฤติกรรมที่เป็นศัตรูกับมนุษย์ มนุษย์ก็เป็นเพียงมดตัวเล็กๆ ต่อหน้าพวกเขา อารยธรรมระดับที่ 4 ไม่เพียงเดินทางผ่านจักรวาล แต่ยังใช้แหล่งพลังงานต่างๆ แต่ยังสามารถกำจัดสสารมืดที่เกินความเข้าใจของมนุษย์ได้ตามต้องการ และเปลี่ยนให้เป็นทรัพยากรที่ใช้งานได้ ความแตกต่างที่เหมือนช่องว่างนี้ ทำให้มนุษย์หวาดกลัว

แต่ผู้ที่มีความเห็นตรงกันข้าม ไม่เชื่อว่าจะมีเทคโนโลยีที่เกินจริงอารยธรรมระดับ 4 พวกเขาเชื่อว่าหากมีอารยธรรมระดับ 4 ตามทฤษฎีระดับของนิโคไล คาร์ดาเชฟ อารยธรรมเหล่านี้คงมาถึงนานแล้ว อย่างไรก็ตาม มนุษย์ยังไม่ได้ค้นพบมนุษย์ต่างดาวจริงๆ แม้ว่าจะมีปรากฏการณ์ที่ไม่สามารถอธิบายได้ที่เกี่ยวข้องกับยูเอฟโอ แต่ก็ไม่เพียงพอที่จะพิสูจน์ว่ามนุษย์ต่างดาวได้มาเยือนโลกแล้ว ยิ่งกว่านั้น มนุษยชาติไม่ได้ค้นพบว่าพลังงานของระบบสุริยะ ถูกใช้หรือครอบครองโดยเทคโนโลยีที่ไม่รู้จัก

เป็นการดีที่สุดที่จะไม่สำรวจอารยธรรมนอกโลกขั้นสูงอย่างจริงจัง แน่นอนว่าเป็นไปได้ว่าการมีอยู่ของอารยธรรมระดับที่ 4 นั้นก้าวหน้าเกินไป อย่างไรก็ตาม พลังงานของระบบสุริยะไม่สามารถตอบสนองพวกเขาได้ และบางคนยังคงเริ่มขุด แต่มนุษย์ยังไม่ค้นพบอารยธรรมพลังงานระดับ 4 ที่สามารถสกัดออกมาได้ สิ่งที่เรียกว่าอารยธรรมระดับที่ 4 และพื้นที่ 11 มิติ เป็นการคาดเดาอย่างเคร่งครัด และไม่มีใครสามารถให้ข้อเท็จจริงเป็นพื้นฐานได้ นับประสาอะไรกับทฤษฎีทางวิทยาศาสตร์ที่สนับสนุน

ดังนั้น นักวิทยาศาสตร์ที่เป็นตัวแทนของหน่วยงานด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีจึงนิ่งเงียบ นี่คือทัศนคติที่รับผิดชอบต่อการวิจัยทางวิทยาศาสตร์ การสำรวจอารยธรรมที่ 4 จะต้องเกี่ยวข้องกับสสารมืดจากการสังเกตทางดาราศาสตร์ การอนุมานว่าสสารมืดละเมิดแรงโน้มถ่วง หากมีอยู่จริง มนุษย์จะทำผิดพลาดในกระบวนการสำรวจได้ยาก ในเวลานั้น ปัญหาเลวร้ายอาจปรากฏขึ้นในสภาพแวดล้อมของจักรวาล

ในคำพูดของสตีเฟน ฮอว์กิง ถ้าคุณไม่แข็งแกร่งพอ อย่าท้าทายกองกำลังที่ไม่รู้จักง่ายๆ บางทีจักรวาลจะเข้าถึงหรือทำลายอารยธรรมระดับที่ 4 แต่สิ่งมีชีวิตที่สูงกว่าไม่ได้ติดต่อกับมนุษย์โลก หรือพวกเขาซ่อนอยู่ในโลกแล้ว แต่มีคำพูดที่ดี ถ้าศัตรูไม่ขยับ ฉันก็จะไม่ขยับ แม้ว่าอารยธรรมต่างดาวจะเข้าสู่โลก เราไม่ควรจงใจยั่วยุพวกเขา

อาจเป็นไปได้ว่า นิโคไล คาร์ดาเชฟคิดมากเกินไป ไม่มีอารยธรรมระดับที่ 4 ในจักรวาล หรือแม้แต่อารยธรรมระดับที่ 2 เช่นเดียวกับที่โลกประสบกับการสูญพันธุ์ครั้งใหญ่ตั้งแต่การกำเนิดของเอกภพ ก็มีบิกแบงเช่นกัน อารยธรรมนอกโลกผ่านการเปลี่ยนแปลงหลายครั้ง ผู้รอดชีวิตมีความถดถอยในด้านเทคโนโลยี และจำเป็นต้องพัฒนาใหม่ เพื่อให้ไปถึงระดับที่ 4 กระบวนการส่งเสริมอารยธรรมนั้นยาวนานมาก

ในเวลานั้น บางทีความเร็วของการพัฒนามนุษย์ อาจเหนือกว่าอารยธรรมของมนุษย์ต่างดาวที่เคยโดดเด่น แต่ถูกบังคับให้เริ่มต้นใหม่ทั้งหมดอีกครั้ง ความเป็นไปได้สุดท้ายคือ จักรวาลจะไม่พัฒนาเป็นอารยธรรมระดับที่ 4 และจะมีการดูแลเป็นครั้งคราว เพื่อรักษาสมดุลของสภาพแวดล้อมในจักรวาล ไม่มีใครสามารถแน่ใจได้ ดังนั้น นักวิทยาศาสตร์จึงกังวลกับปัจจุบันมากกว่าจินตนาการเหล่านั้น

บทความที่น่าสนใจ : ศพ อธิบายและศึกษาถึงกรณีเมื่อเราตายควรจะเผาศพหรือควรฝังศพลงดิน

บทความล่าสุด