โรงเรียนบ้านปลายคลอง

หมู่ที่ 1 บ้านบ้านปลายคลอง ตำบลน้ำจืด อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง 85110

ทางคณะครูโรงเรียนบ้านปลายคลองวันขอขอบพระคุณ

ทางคณะครูโรงเรียนบ้านปลายคลองวันขอขอบพระคุณ ท่านผู้ใหญ่ใจดีที่สนับสนุนรางวัลให้กับเด็กๆ ขอขอบพระคุณผู้ปกครองทุกท่านที่ค่อยช่วยเหลือในทุกๆเรื่อง อยู่ด้วยกันตั้งแต่ต้นงานจนจบงาน จึงได้เห็นภาพที่น่าประทับใจเช่นนี้ออกมา❤️

บทความล่าสุด