โรงเรียนบ้านปลายคลอง

หมู่ที่ 1 บ้านบ้านปลายคลอง ตำบลน้ำจืด อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง 85110

ข้อมูลนักเรียน

ชั้น/เพศชายหญิงรวมห้องเรียน
อนุบาล 12131
อนุบาล 276131
อนุบาล 364101
รวม อนุบาล1511263
ประถมศึกษาปีที่ 11217291
ประถมศึกษาปีที่ 277141
ประถมศึกษาปีที่ 373101
ประถมศึกษาปีที่ 45161
ประถมศึกษาปีที่ 55381
ประถมศึกษาปีที่ 62681
รวมประถม3837756
รวมทั้งหมด53481019

บทความล่าสุด